Prijímač Bluetooth HET/S 24 BLE

ovládanie pohonov brán Hörmann (séria 1, 2, 3) a cudzie výrobky

pre všetky vysielače 868 MHz a BiSecur 868 MHz

funkcia: vypnutie/zapnutie, impulz

prevádzkové napätie: 230 - 240 V DC

122 € s DPH
Dostupnosť:
Na aktuálny dodací termín sa informujte u predajcu
Počet kusov

Popis výrobku prijímač Bluetooth Hörmann HET/S 24 BLE

S obojsmerným prijímačom Bluetooth HET/S 24 BLE môže ovládať pohony brán, elektrické otvárače, pohony dverí a motorické zámky jednoducho pomocou aplikácie cez smartfón. Nepotrebujete k tomu prístup WLAN. Váš mobilný telefón komunikuje cez Bluetooth s prijímačom a tým aj s pohonom.

Rozsah dodávky HET/S 24 BLE

 • prijímač Bluetooth HET/S 24 BLE v kryte

 • prípojné vedenie 7 m, 4-žilové

 • karta pre kľúč s QR kódom

 • návod na ovládanie

Okrem prijímača Bluetooth potrebujete iba aplikáciu BlueSecur, ktorá je dostupná bezplatne v AppStore (IOS) alebo v GooglePlayStore (Android). Pomocou tejto aplikácie môžete príjímač uviesť do prevádzky, spravovať užívateľov a naučiť zariadenia- Slúži aj ako užívateľské rozhranie, aby ste mohli používať svoj mobil ako ručný vysielač.

Pokyny k prevádzke prijímača Bluetooth

Prijímač Bluetooth HET/S 24 BE je ako externý rádiový prijímač kompatibilný so všetkými pohonmi Hörmann série 1, 2 a 3. Má dva kanály, ktorými môžete ovládať 2 funkcie jedného pohonu alebo jednu funkciu dvoch zariadení. Bezpotenciálové relé, ktoré sa nachádza v prijímači môže byť voliteľne spínané impulzom (stlačením) alebo trvalo (spínaním). Prijímač HET/S 24 BE nie je kompatibilný len s pohonmi Hörmann, ale môže byť použitý aj na pohony cudzích výrobcov. Pre prevádzku prijímača je nevyhnutne potrebný Smartfón s funkciou Bluetooth. Pre uvedenie do prevádzky je potrebná karta, z ktorej musí byť načítaný QR kód. Kartu starostlivo uschovajte, pretože v prípade resetu musí byť znovu použitá. Smartfón, ktorým bude prijímač uvedený do prevádzky, je administrátor. Pomocou neho môžete pripojiť ďalších dočasných alebo trvalých užívateľov.

Pozor: na priradenie používateľských kľúčov je potrebné si tieto zakúpiť. Administrátor môže prideliť do 15 jednorazových kľúčov, z ktorých každý môže vyvolať impulz. Užívateľské kľúče je možné zakúpiť jednotlivo alebo v balíku.

Príklad: priradíte jednorazový kľúč známemu na otvorenie garáže. On môže otvoriť kľúčom bránu, ale nemôže ju zavrieť, pretože je poslaný len jeden impulz. Na zatvorenie je teda potrebný ďalší jednorazový kľúč alebo osoba ovláda priamo pohon.

Maximálny dosah Bluetooth je cca 10 metrov. Môže byť ale redukovaný stenami a garážovou bránou. Preto odporúčame umiestniť prijímač Bluetooth v garáži čo najbližšie ku garážovej bráne. Ešte lepší rádius dosiahnete, ak si k prijímaču zakúpite Bluetooth anténu BTA 800, ktorú umiestnite zvonku na garáž. V prípade, že by ste chceli ovládať 2 pohony brán, ktoré sú od seba vzdialené ako napr. pohon vjazdovej brány a pohony garážovej brány, odporúčame vybaviť obidva pohony vlastným prijímačom Bluetooth. Pritom nie je nutné vymazať na pohone starý rádiový kód.

Informácie k prijímaču Hörmann Bluetooth HET/S 24 BLE DE

 • prijímač v kryte na ovládanie externých zariadení pomocou Bluetooth

 • na ovládanie (Impulz) pohonov série 1/2/3 alebo cudzích pohonov

 • s 2 bezpotenciálovými relé

 • druh ochrany: IP 44

 • rozsah teplôt: - 20 °C bis + 40 °C

 • prevádzkové napätie: 12 24 V DC, 12 V AC

 • spínací výkon: 30 V DC / 2,5 A (ohmické zaťaženie)

 • funkcie: zapnutie/vypnutie , impulz (trvanie impulzu nastaviteľné 0,5 s do 20 s)

Naposledy zobrazené produkty