Zameranie garáže

Potrebujeme od Vás len niekoľko rozmerov, tak poďme na to.

Šírka otvoru A

Dbajte na to, aby meter, rolovací meter alebo lúč laserového meracieho prístroja prebiehal vodorovne!!!

Šírku otvoru zamerajte vo výške 1 m nad hotovou podlahou. Vykonajte kontrolné meranie šírky otvoru pod stropom A1 a na podlahe A2. V prípade, že sa hodnoty líšia, uveďte tieto hodnoty do kolónky A1 a A2, v opačnom prípade zostane platná prednastavená hodnota “rovnako ako A”. Hodnoty zadávajte v milimetroch.Nevyplnením kolóniek A1 a A2 prehlasujete rozmer šírky otvoru za jednotný bez odlišností po celej výške otvoru.

Výška otvoru B

Dbajte na to, aby ste sprostredkovali kolmý rozmer výšky otvoru voči podlahe!!!

Výšku otvoru zamerajte uprostred otvoru a zapíšte do kolónky B. Vykonajte kontrolné meranie výšky otvoru celkom vľavo B1 a celkom vpravo B2 a v prípade odlišností uveďte tieto hodnoty do kolónky B1 a B2, v opačnom prípade zostane platná prednastavená hodnota “rovnako ako B”. Hodnoty zadávajte v milimetroch.

Nevyplnením kolóniek B1 a B2 prehlasujete rozmer výšky otvoru za jednotný bez odlišností po celej šírke otvoru.Späť na šírku otvoru

Ostenie C

Ostenie vedľa otvoru zamerajte po obidvoch stranách otvoru, a to vo výške 1 m nad hotovou podlahou a hodnotu zapíšte do kolóniek C1 a C2. Dbajte na to, že po celej výške otvoru musí byť pre montáž brány minimálny priestor 90 mm.

Zadajte namerané hodnoty v milimetroch:

Späť na výšku otvoru

Preklad D

Preklad nad otvorom zamerajte na viacerých bodoch a do kolónky D zadajte najnižšiu nameranú hodnotu.

Zadajte namerané hodnoty v milimetroch:Výborne, ide Vám to skvele, už len kontrolné meranie, aby sme si boli istí, že sa Vaša brána Hörmann do garáže vojde bez problémov a bude Vám po dlhé roky spoľahlivo slúžiť.Späť na ostenie

Hĺbka garáže G

Potvrdzujem, že rozmer je po celej šírke garáže väčší než 3 200 mm.

Potvrdzujem, že rozmer je po celej šírke garáže väčší než 3 450 mm.

Potvrdzujem, že rozmer je po celej šírke garáže väčší než:
3 200 mm pre bránu výšky 2 125 mm a 3 450 mm pre výšku brány 2 250 mm.Späť na preklad

Vnútorná šírka garáže E

Potvrdzujem, že rozmer E je po celej hĺbke garáže rovný alebo väčší ako mm a že bočné steny sú v celej dĺžke v pravom uhle voči stene s bránovým otvorom. Výpočet (A mm (A) + C1 mm (C1) + C2 mm (C2)).Späť na hĺbku

Vnútorná výška stropu F

Potvrdzujem, že rozmer F je po celej hĺbke garáže rovný alebo väčší ako B+D. Výpočet (B mm (B) + D mm (D)).Späť na vnútornú šírku

Upozornenie

V celom zameranom priestore sa nesmú nachádzať akékoľvek prekážky pre montáž a prevádzku brány, ktorá má vertikálny a horizontálny chod. Na strope musí byť k dispozícii zásuvka 230 V pre pohon garážovej brány, umiestnená na osi otvoru a vo vzdialenosti cca 3 000 mm od otvoru.Späť na vnútornú výšku stropu

Rekapitulácia

Ďakujeme za Vašu skvele odvedenú prácu na zameraní priestoru pre montáž Vašej novej garážovej brány Hörmann.

Rozmer Hodnota v mm
Šírka otvoru A:
Šírka otvoru A1: Rovnako ako A
Šírka otvoru A2: Rovnako ako A
Výška otvoru B:
Výška otvoru B1: Rovnako ako B
Výška otvoru B2: Rovnako ako B
Pravé ostenie C1:
Ľavé ostenie C2:
Preklad D:
Vnútorná šírka garáže E: väčšia, alebo rovná ako + + =
Vnútorná výška stropu F: väčšia, alebo rovná ako + =
Hĺbka garáže G: väčšia, alebo rovná 3200 väčšia, alebo rovná 3450 väčšia, alebo rovná 3 200 mm pre bránu výšky 2 125 mm a 3 450 mm pre výšku brány 2 250

Montáž akciovej brány je možná

Pre Váš rozmer garážovej brány je možná inštalácia nasledovných akciových garážových brán:

Zobraziť akciové brány

Zárubňa brány v ostení presahuje do stavebného otvoru do max. 50 mm na každej strane a teda zužuje prejazdnú šírku otvoru o max. 100 mm. V prípade zárubne presahujúcej do garážového otvoru odporúčame montáž príplatkového obloženia zárubne vo farbe brány, ktoré Vám radi ponúkneme jednotlivo na dopyt. Štandardná farba zárubne je biela podľa RAL 9016.

Hormann zameranie

Zárubňa je umiestnená nie na hrane otvoru, ale hlbšie v ostení a v takomto prípade vzniká medzera medzi bránovým krídlom a stavebným telesom v ostení. V takomto prípade je nutné počítať s dostatočným priestorom v šírke celej garáže - rozmer medzi bočnými stenami garáže (šírka brány + 180 mm = min. šírka garáže po celej hĺbke garáže).

Hormann zameranie

Zárubňa v preklade presahuje vo výške smerom do otvoru o max. 50 mm a znižuje o túto max. hodnotu prejazdnú výšku otvoru.

Hormann zameranie

Zárubňa v preklade je montovaná nad hranou otvoru a takomto prípade vzniká medzera medzi bránovým krídlom a stavebným telesom v preklade. Je nutné počítať s dostatočným priestorom od podlahy k stropu (výška brány + 115 pri šírke brány do 3000 mm, resp. 210 mm pri šírke brány nad 3000 mm).

Hormann zameranie

Pre Vami zadané údaje je potrebné vypracovať osobitnú ponuku.

Prosím o vyhotovenie osobitnej ponuky

Nie ste si istí Vašim zameraním? Nevadí. Pošlite nám tento protokol ako dopyt, budeme Vás čo najskôr kontaktovať a radi Vám pomôžeme!

Poslať zameriavací protokol ako dopyt

Zadajte nám na seba akýkoľvek kontaktný údaj, my Vám vypracujeme najvýhodnejšiu osobitnú ponuku, stačí nám len povedať, či chcete prelis M alebo L a akú farbu.